Exemple de stiluri stiintifice

Este unicul Stil in care este posibila si se realizeaza dezvoltarea spontana, neintentionata a limbii. Lingvistic, aceasta trasatura este concretizata prin intrebuintarea diminutivelor si augmentativelor, un Lista peiorative, un superlativelor populare si a unor sintagme afective etc. Lexicul stiintific comprennent numeroase neologisme si cuvinte dérivé cu préfixe si pseudoprefixe (antebrat, contraofensiva) sau compuse cu sufixoide si prefixoide (Biolog, géographie etc. Caracteristici:-contopirea celor 2 componente-INTELECTUALA si afectiva, tranzitiva (obiectiva, Informativa) si reflexiva (subiectiva, afectiva), in vederea indeplinirii sarcinilor de informare si Formare de convingeri; -caracterul eterogen si Mobil deoarece se performance in mijlocul realitatii cotidiene; -apeleaza la Elemente specifice celorlalte Stiluri, datorita ariei tematice foarte Mare si Largos pe care o cuprinde Mass-Media; -dintre trasaturile PROPRII beletristicii, amintim: receptivitatea la Termenii ce denumesc notiuni Noi (neologisme), preocuparea pentru inovatia lingvistica (creatii submorphémique PROPRII), utilizarea unor procedee menite a starni curiozitatea cititorilor; titluri eliptice, adeseori formate dintr-un singur cuvant, Constructii retorice (répétitii, interogatii, enumeratii, exclamatii etc. Caracteristici:-stricta respecttare a normelor limbii literare: corectitudinea fonetica, gramaticala, ortografica, lexicala si grafica; -caracter obiectiv, impersonnel; comunicarile (scrise sau orale) sunt neutre expresiv, lipsite de incarcatura afectiva; -accesibilitatea, claritatea si FC: comunicarile oficiale nu permit decat o singura interprétare; -absenta oricarei nuante afective, prezenta formalismului, a exprimarii rigide; lipsesc Lexicul afectiv, mijloacele de expresie Figurata, epitetele apreciative. Economia se manifesta prin intrebuintarea cliseelor lingvistice, a abrevierilor de tot felul, Dar mai ales prin elipsa, ca urmare a vorbirii dialogate, precum si prin Mijloace extralingvistice (Mimica, gestica) permis de soins intreruperea comunicarii, restul sugerat fiind. Termenii utilizati sunt monosemantici. Intrebuintarea acestui Stil este Generala, este singurul STIL,, stapanit,, de toti vorbitorii si insusit treptat inca din primii Ani de viata. In stilul Artistic transmiterea informatiei este corelata cu efectul produs de o anumita forma de transmitere a informatiei asupra destinatarului. Ai iesit la vanatoare de lei? Bine-ai nepurcele venit! In stilul Artistic transmiterea informatiei este corelata cu efectul produs de o anumita forma de transmitere a informatiei asupra destinatarului.